top of page
Bloom_edited.png

Op 12 mei 2019 werd België stil. 15 000 mensen overspoelden de straten van Antwerpen in herdenking van Julie Van Espen en als steun voor alle slachtoffers van seksueel geweld. In verontwaardiging en verdriet vonden we kracht en hoop op verandering.

 

1 jaar na datum bewijzen we nog meer hoe wij de verandering zijn en hoe solidariteit zorgt voor warmte. COVID-19 houdt ons in ons kot, maar houdt ons niet tegen.

 

Als herdenking voor Julie, als steun voor slachtoffers van seksueel geweld, als signaal naar de politiek, als hoopvolle blik op de toekomst lanceren we daarom #BLOOMFORCHANGE

Bloemen zijn een symbool van hoop en verandering. Help ons dat te verspreiden en laten we samen komen, zoals we 1 jaar geleden ook deden.

ALS 1 FRONT TEGEN SEKSUEEL GEWELD - ONDERTEKEN DE BELEIDSNOTA

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een thema dat nu, 1 jaar na de dood van Julie Van Espen, nog eens de volle aandacht verdient. Er is al heel wat in beweging rond het thema. Politiek werden al heel wat stappen gezet en alle politieke partijen zijn het erover eens dat dit een belangrijk thema is. Ook wij allemaal als bevolking zijn ons meer en meer bewust van het probleem rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en het feit dat we hier allemaal een rol in te spelen hebben. Maar er is blijvende nood aan politieke actie en inzet van ons allemaal.

Vanuit verschillende organisaties, brengen we daarom een lijst van 10 actiepunten naar voren. Om deze kracht bij te zetten, rekenen we op jullie steun. Onderteken onze actienota en laat zien dat we zelfs in deze bizarre tijden samen sterker staan.

Daarnaast kan je de kleurplaat van @NietNuLaura downloaden en (ingekleurd) aan je raam hangen. De plaat vind je hier.

Wie graag de volledige tekst leest kan deze als PDF downloaden

1

Praat over seks en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Wat kan jij doen?

Onderteken en deel deze tien actiepunten

2

Zet in op een laagdrempelige en betaalbare hulpverlening voor
slachtoffers

Wat kan jij doen?

Wees je bewust van de hulplijnen die er bestaan, zoals 1712, Chat seksueelgeweld.be, Nupraatikerover.be

3

Ondersteun slachtoffers in het juridisch proces: van klacht tot
uitspraak

Wat kan jij doen?

Als iemand je inlicht over seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je suggereren of aanmoedigen om aangifte te doen. Weet wel dat dit geen eenvoudig proces is voor slachtoffers en tijd vraagt.

4

Specifieke opleiding rond seksueel geweld binnen politie, justitie
en hulpverlening

Wat kan jij doen?

Werk je in de sociale en/of onderwijssector? Verdiep je in het thema. Dit kan door middel van opleidingen die reeds bestaan.

5

Betrek omgeving van slachtoffers bij herstel

Wat kan jij doen?

Bekijk de tips over hoe je een slachtoffer kan opvangen.

6

Uitbreiding en evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Wat kan jij doen?

Ga na wat voor jou en je omgeving het dichtstbijzijnde zorgcentrum is. Op dit moment is er een Zorgcentrum in Brussel, Gent en Luik.

7

Nood aan globale cijfers: het in kaart brengen van het probleem

Wat kan jij doen?

Zie je een vragenlijst passeren rond het thema? Vul die dan zelf ook in. Zo help je de onderzoekers en uiteindelijk ook de verbetering van de aanpak van het probleem.

8

Inzetten op (dader)preventie

Wat kan jij doen?

Maak jij je zorgen over het gedrag van iemand in je omgeving? Bel naar Stop it Now! of 1712

9

Inzetten op daderbehandeling

Wat kan jij doen?

Vertelt iemand jou een verontrustend verhaal of maak je je zorgen over iemands gedrag? Moedig deze persoon om hulp te zoeken.

10

Kies voor samenwerking!

Wat kan jij doen?

Werk jij structureel rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag als organisatie of als individu? Bundel dan de krachten: contacteer
partnerorganisaties om samen te werken!

Teken hier de beleidsnota

Bedankt!

Formulier

Georganiseerd door PUNT. vzw

PUNT. vzw is een advies- en informatiecentrum rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, gebaseerd in Antwerpen. De organisatie engageert zich als eerste aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel geweld en zet daarnaast in op sensibilisering en bewustwording rond het thema.

in samenwerking met

Payoke

Payoke

Amnesty International

Amnesty International

Child Focus

Child Focus

Vrouwenraad

Vrouwenraad

Sensoa

Sensoa

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Plan International

Plan International

1712

1712

Lumi

Lumi

VECK

VECK

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen

ICRH UGent

ICRH UGent

Nupraatikerover.be

Nupraatikerover.be

Chat na Seksueel geweld

Chat na Seksueel geweld

Anaktisi

Anaktisi

Moderator

Moderator

IMLandelijk

IMLandelijk

UFC

UFC

2.	CAW Antwerpen Slachtofferhulp

2. CAW Antwerpen Slachtofferhulp

Stop it Now!

Stop it Now!

bottom of page