top of page

Kies voor samenwerking!

Wat kan jij doen?

Werk jij structureel rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag als organisatie of als individu? Bundel dan de krachten: contacteer
partnerorganisaties om samen te werken!

Wat zijn onze suggesties?

Zorg voor een politiek overkoepelend overleg waarbij op Vlaams en Federaal niveau wordt samengewerkt rond dit thema. Overleg vindt plaats met een frequentie die wordt vastgelegd en bekend gemaakt.


Zet in op de coördinatie en één duidelijk aanspreekpunt op politiek niveau. Op dit moment wordt er al wel samengewerkt op initiatief van verschillende middenveldorganisaties en ook op politiek niveau bestaan er verschillende overlegstructuren over het thema. Er is echter nood aan een orgaan dat alle aanbevelingen uit actieplannen en geformuleerd in commissies (op lokaal en Federaal niveau) bundelt, opvolgt en coördineert.


Zorg voor een goede doorstroming en samenwerking op vlak van gedetecteerde problemen én uitwisseling van good practices tussen het lokale, regionale, federale én internationale niveau. Dit kan door jaarlijkse conferenties rond het thema. Ook dit kan opnieuw gecoördineerd worden.

bottom of page