top of page

Ondersteun slachtoffers in het juridisch proces: van klacht tot
uitspraak

Wat kan jij doen?

Als iemand je inlicht over seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je suggereren of aanmoedigen om aangifte te doen. Weet wel dat dit geen eenvoudig proces is voor slachtoffers en tijd vraagt.

Wat zijn onze suggesties?

Er heerst veel onduidelijkheid rond de werking van politie en justitie. Dit zorgt voor een grote drempel voor slachtoffers om klacht in te dienen. Helaas worden in België 53% van de verkrachtingszaken geseponeerd. Wat werkt drempelverlagend en hoe kan men een gepaste justitiële reactie bieden met erkenning voor het slachtoffer en het gesignaleerde probleem?


Eerst en vooral moet de informatieverspreiding rond aangifte doen verbeteren. Wanneer doe je dit? Is dit wel bevorderlijk voor slachtoffers? Wat zijn verwachtingen van slachtoffers hieromtrent en kunnen deze ingewilligd worden? Hoe verloopt zo’n procedure?


“Woord tegen woord” lijkt vaak een hinderpaal voor grondige opvolging. Daarom moet het mogelijk gemaakt worden om andere bewijslast aan te leveren: psychologische dossiers, omgevingsonderzoek en input van experts, met als doel de seponeringsgraad te laten dalen.


Voor veel strafzaken is de verjaringstermijn een grote hinderpaal. Wanneer is het nog relevant en mogelijk een klacht in te dienen? Het is van belang om aandacht te blijven schenken aan reeds verjaarde feiten.

Evalueer de verjaringstermijn grondig vanuit het perspectief van slachtoffers, zeker nu er voor minderjarige slachtoffers een belangrijke hervorming werd ingevoerd.


Herbekijk de juridische communicatie bij een aanklacht. Nu moet het slachtoffer zelf vragen om zijn/haar adresgegevens niet zichtbaar te maken op de oproepbrief van de dader, terwijl die automatisch zou moeten verwijderd worden.


Informeer slachtoffers over slachtoffer-daderbemiddeling zodat zij zelf kunnen kiezen of en wanneer ze - onder begeleiding - op een veilige en respectvolle manier met de dader in communicatie willen gaan.

bottom of page