top of page

Specifieke opleiding rond seksueel geweld binnen politie, justitie
en hulpverlening

Wat kan jij doen?

Werk je in de sociale en/of onderwijssector? Verdiep je in het thema. Dit kan door middel van opleidingen die reeds bestaan.

Wat zijn onze suggesties?

Wanneer politie, justitie en hulpverlening niet adequaat optreden als een betrokkene melding maakt van grensoverschrijdend gedrag ligt dit meestal aan het feit dat ze hiervoor niet specifiek zijn opgeleid en hierover te weinig (achtergrond)informatie hebben. Er zijn tot op heden ook weinig handvatten beschikbaar voor hulpverleners die met het thema in contact komen.


Maak seksueel geweld en verhoortechnieken een verplicht, terugkerend en voldoende groot onderdeel binnen de politie- en magistratenopleiding. Laat dit onderdeel vormgeven en brengen door experten uit het middenveld en ervaringsdeskundigen.


Zet in op praktijkervaring rond verhoortechnieken bij seksueel geweld binnen de politieopleiding.


Inzetten op de bewustwording en opleiding van inspecteurs rond de drempels van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Hoe kunnen we drempelverlagend werken? Sensibilisering en uitwerking van een goede informatie-uitwisseling tussen verschillende politiezones, politie en justitie alsook voldoende kwaliteitscontroles (steekproeven, dossiercontrole, ...) kunnen essentiële bouwstenen zijn voor een betere werking.


Voorzie in een voldoende ruim aanbod kortdurende vormingen rond het thema en de te gebruiken handvatten. Focus hierbij op: tram- en busbegeleiders, zorgverleners, voogden, leerkrachten, sporttrainers en andere potentiële aanspreekpunten voor slachtoffers.

Maak hierbij ruimte voor specifieke doelgroepen: LGTBQIA+, verschillende culturen, maatschappelijk kwetsbare personen…


Motiveer hogescholen en universiteiten om binnen sociale en hulpverlenende opleidingen seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag verplicht op te nemen.

bottom of page