top of page

Uitbreiding en evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Wat kan jij doen?

Ga na wat voor jou en je omgeving het dichtstbijzijnde zorgcentrum is. Op dit moment is er een Zorgcentrum in Brussel, Gent en Luik.

Wat zijn onze suggesties?

Voor de Coronacrisis werd de belofte gemaakt dat er extra Zorgcentra zouden komen. We benadrukken nogmaals de nood om de beloofde centra zo snel als mogelijk operationeel te maken en structurele en duurzame middelen te voorzien. Bovendien dringen zich enkele aanbevelingen op binnen de werking van de Zorgcentra.


Voorzie budget voor een zorgverlening na seksueel grensoverschrijdend gedrag in het ganse land. Elk slachtoffer moet binnen de eigen provincie een Zorgcentrum kunnen bereiken.


Zorg voor inhoudelijke uitbreiding van de Zorgcentra:

  • Gepaste zorg voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bij wie de feiten zich langer geleden voor deden.

  • Betere justitiële ondersteuning van slachtoffers.

  • Sterkere samenwerking met en inbedding in het hulpverleningslandschap.

  • Inzetten op langdurige psychosociale ondersteuning.

  • Drempelverlagend werken, met oog op bevolkingsgroepen die de weg naar een Zorgcentrum (nog) niet vonden (vluchtelingen, bejaarden, personen met een fysieke en of mentale beperking...).


Zorg voor de bekendmaking van de Zorgcentra bij belangrijke partners: zet in op bewustwordingscampagnes.


Inzetten op de evaluatie van de werking van deze Zorgcentra door diegenen die de subsidies aanleveren. Deze evaluatie dient doorgetrokken te worden naar alle betrokken organisaties, centra en instituten. Ook een duidelijke mapping van eventuele problemen en best practices is nodig.

bottom of page