top of page

Inzetten op (dader)preventie

Wat kan jij doen?

Maak jij je zorgen over het gedrag van iemand in je omgeving? Bel naar Stop it Now! of 1712

Wat zijn onze suggesties?

Sensibilisering en de nood aan duidelijke mapping van het probleem, opvolging van cijfers en coördinatie binnen de verschillende systemen, alsook opleidingen, zijn ook van toepassing wanneer we over de daders spreken.


Beginnen met primaire preventie in scholen: Het onderwijs is hierbij een sleutelelement in de start naar daderpreventie. Vorming in scholen is nodig, gegeven door externe experten (zoals ervaringsdeskundigen) of door leerkrachten, die hier voldoende voor opgeleid zijn. Dit zou in het lessenpakket van alle leerjaren moeten geïmplementeerd worden zodat elke leerling in Vlaanderen hetzelfde inhoudelijke pakket rond dit thema mee krijgt.


Laagdrempelige hulp voor daders is in België onvoldoende aanwezig. De Stop it Now!-hulplijn in Vlaanderen werkt goed, maar mist nog steeds structurele middelen en er ontbreken hulpmogelijkheden voor mensen met dadergevoelens jegens volwassenen. Een Franst- of Duitstalig alternatief bestaat er bovendien niet.

bottom of page